ข้อมูลการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ตำบล จำนวนหมู่บ้าน ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่การเกษตร (ไร่) พื้นที่นา (ไร่) พื้นที่พืชไร่ (ไร่) พื้นที่พืชผัก (ไร่) พื้นที่ไม้ผลไม้ยืนต้น (ไร่)
1 โพนข่า           10      1,423      1,052       14,819       14,231       118       212          228
2 ทุ่ม           13      1,315      1,110       24,552       21,552       622       400       1,978
3 ซำ           14      1,328        955       18,745       17,089       362         38       1,256
4 โพธิ์            6        509        489         9,320         8,994         25       216           85
5 โพนค้อ            6        543        492         9,081           854         -           97          444
6 หญ้าปล้อง            8      1,423      1,152         9,818         9,542         18         54          204
7 น้ำคำ           15      1,746      1,533       23,972       23,446         45       421           60
8 หนองครก            9      1,161        850       16,950       15,196       248       275       1,231
9 หมากเขียบ           11        988        932       19,636       17,899       365       447          925
10 คูซอด           10        878        856       20,228       17,745       198       497       1,788
11 หนองไผ่           11      1,237        906       20,330       19,567         35         29          699
12 ตะดอบ            8        994        994       15,853       14,725         85       197          846
13 หนองไฮ            7        612        612       11,466       11,356         18         25           67
14 โพนเขวา           11      1,322      1,141       14,352       13,969         156          227
15 หนองแก้ว           12      1,278      1,078       25,941       25,741         35       100           65
16 จาน           12      1,322      1,284       22,120       20,912       138       497          573
17 เมืองใต้  เขตเทศบาล               
18 เมืองเหนือ  เขตเทศบาล               
รวม      163    15,436    15,436     277,183      252,818     2,312     3,661      10,676

 

 

 

 

 

 

การปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 ตำบล 163 หมู่บ้าน ได้แก่

 

1. เมืองเหนือ (Mueang Nuea) - 10. โพนเขวา (Phon Khwao) 11 หมู่บ้าน
2. เมืองใต้ (Mueang Tai) - 11. หญ้าปล้อง (Ya Plong) 8 หมู่บ้าน
3. คูซอด (Khu Sot) 10 หมู่บ้าน 12. ทุ่ม (Thum) 13 หมู่บ้าน
4. ซำ (Sam) 14 หมู่บ้าน 13. หนองไฮ (Nong Hai) 7 หมู่บ้าน
5. จาน (Chan) 12 หมู่บ้าน 14. หนองแก้ว (Nong Kaeo) 12 หมู่บ้าน
6. ตะดอบ (Tadop) 8 หมู่บ้าน 15. น้ำคำ (Nam Kham) 15 หมู่บ้าน
7. หนองครก (Nong Khrok) 8 หมู่บ้าน 16. โพธิ์ (Pho) 10 หมู่บ้าน
8. โพนข่า (Phon Kha) 10 หมู่บ้าน 17. หมากเขียบ (Mak Khiap) 11 หมู่บ้าน
9. โพนค้อ (Phon Kho) 6 หมู่บ้าน 18. หนองไผ่ (Nong Phai) 10 หมู่บ้าน